OVER ONS

HTH Research is een samenwerkingsverband van onderzoekers Henk Vinken, Teunis IJdens en Hans Mariën. We richten ons op kennis- en beleidsvraagstukken over werk en inkomen van beroepsbeoefenaars in de culturele en creatieve sector.

Al sinds begin jaren negentig doen wij onderzoek naar werk en inkomen van diverse beroepsgroepen in het culturele en creatieve domein, zoals beeldend kunstenaars, muzikanten, acteurs, dansers, kunstdocenten en artistiek begeleiders, schrijvers en journalisten, fotografen en grafisch ontwerpers. In eerste instantie in een onderzoeksperiode bij IVA Beleidsonderzoek (Tilburg University). Later als zelfstandigen bij onderzoeksbureaus Pyrrhula Research Consultants (Vinken) en bij IVA Onderwijs | IVAdata (Mariën) en als senior-onderzoeker in het culturele domein (IJdens). Sinds 2016 werken we samen onder de vlag van HTH Research.

In deze coöperatie bundelen wij juist nu onze expertise om antwoorden te hebben op actuele vragen over de financiële positie van kunstenaars en andere beroepsbeoefenaars in de culturele en creatieve sector. We hebben ruime ervaring in het gebruik van kwantitatieve onderzoekstechnieken, statistische analyses, beleidsevaluaties, gevalstudies en andere kwalitatieve onderzoeksmethoden. Ook is er veel ervaring in het zo scherp mogelijk vertalen van onderzoeksresultaten naar de (beleids)praktijk van opdrachtgevers, in de vorm van rapportages, presentaties of workshops.

Wij werken onder andere voor het Ministerie van OCW, het Mondriaan Fonds, ACT belangenvereniging voor acteurs, het LKCA, de NVJ en NVF, FLA, DuPho, BNO, LIRA, Pictoright, en andere opdrachtgevers. Bij het veldwerk kunnen we bouwen op online dataverzamelingsinstituten zoals CentERdata en DataIM. Meer weten? Neem dan contact met ons op via info@hth-research.nl of met Henk Vinken (06-53426313) of Hans Mariën (06-42557031).

 

ONDERZOEKERS

henk-vinken HENK VINKEN is cultuursocioloog. Hij werkt op het snijvlak van wetenschap, beleid en praktijk. Hij promoveerde in 1997 op een onderzoek naar politieke waardenoriëntaties en jeugdculturen. Hij heeft een groot aantal onderzoeksprojecten gedaan op het gebied van (beeldende)kunst en cultuur, onderwijs en arbeidsmarkt, participatie en vrijwilligerswerk. Hij werkte bij diverse instituten en universiteiten in Nederland, Japan, Duitsland en de VS en is (co-)auteur van meer dan 250 publicaties. Sinds 2005 werkt hij vanuit Pyrrhula Research Consultants B.V.
teunis-ijdens TEUNIS IJDENS is socioloog. Hij was lange tijd (1984-2009) als onderzoeker verbonden aan de universiteiten van Tilburg en Rotterdam. Hij publiceerde een reeks van rapporten en artikelen over diverse aspecten van kunst- en cultuurbeleid in Nederland en over de arbeidsmarkt in de culturele sector en de beroepspraktijk van kunstenaars en artiesten. In 1999 promoveerde hij op een studie over arbeid en organisatie in de podiumkunsten. Sinds 2009 is hij werkzaam op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie, eerst in dienst van het landelijk expertisecentrum voor cultuureducatie en van 2013 tot 2018 van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).
 hans-marien HANS MARIËN studeerde econometrie en wiskunde. Hij werkt ruim 20 jaar als projectleider, statistisch analist en onderzoeker. Eerder voor IVA Beleidsonderzoek en momenteel vanuit IVAdata als partner in IVA Onderwijs. Hij is/was o.a. betrokken bij onderzoek naar de (W)Wik, de herhaalde statistiek van landelijke subsidieregelingen voor beeldende kunst (BKdata) en onderzoek naar de inkomenspositie van acteurs en (pop)musici. Zijn expertise ligt met name op het gebied van kwantitatieve onderzoeksmethoden, variërend van (hybride) dataverzamelingstrajecten en (statistische) bestandsanalyses tot (grafische) rapportage.