Freelancers en media

Monitor Freelancers en Media 2016

Herhaling van de 2015-monitor: zie hieronder. Een nieuw onderwerp is het meten van tarieven die grote media concern, zoals o.a. De Persgroep en Telegraaf Media Groep, betalen aan freelance (foto)journalisten, schrijvers, fotografen en ontwerpers. Betrokken zijn behalve de NVJ en NVF ((foto)journalisten), FLA (schrijvers), DuPho (fotografen), BNO (illustrators en ontwerpers), en delandelijkee rechthebbende organisaties Lira (voor geschreven materiaal) en Pictoright (voor beeldmateriaal). Klik hier voor de onderzoeksresultaten.

Monitor Freelancers en Media 2015

Voor zes landelijke media beroepsorganisaties is een monitor opgezet naar werk en inkomen van (foto)journalisten, schrijvers, fotografen, illustrators, en grafisch ontwerpers, allen werkzaam als freelancer voor mediaorganisaties in Nederland. De monitor is in het najaar van 2015 afgenomen en volgt de 2013-pilot (zie hieronder). De monitor loopt minstens drie achtereenvolgende jaren. Betrokken zijn behalve de NVJ en NVF ((foto)journalisten), FLA (schrijvers), DuPho (fotografen) en de landelijke rechthebbende organisaties Lira (voor geschreven materiaal) en Pictoright (voor beeldmateriaal). Nieuw in deze editie is betrokkenheid van BNO, de beroepsorganisatie voor ontwerpers. De monitor schets nu ook een beeld van het werk en inkomen van illustrators en grafisch ontwerpers die freelance voor mediabedrijven werken.

Tarieven van freelance journalisten, schrijvers en fotografen

De NVJ, de Nederlandse Vereniging van Journalisten, heeft opdracht gegeven voor een landelijke studie naar trends in tarieven voor freelance journalisten, schrijvers, en fotografen. Inzicht in deze trends is behulpzaam bij het onderhandelen over gewenste tariefstelling. In deze studie gaan we ook in op auteursrechten, onderhandelingen met media en verwachtingen van journalisten, schrijvers en fotografen over de toekomstige ontwikkelingen in hun tarieven en beroepsstatus. Het onderzoek bouwt voort op het IVA-onderzoek uit 2003, zie de publicatie ‘Een Ongewis Bestaan’ van o.a. Teunis IJdens. Behalve de NVJ, zijn ook FLA, Freelance Associatie, FF, Fotografen Federatie, betrokken. Eindresultaat is 28 november 2013 gepresenteerd in het perscentrum Nieuwspoort, ‘s-Gravenhage. Zie hier voor het volledige programma.