Overig

Honorariumrichtlijnen. Wanneer werken ze?

Fonds Podiumkunsten is de ‘aanjager’ van het agendapunt Inzet Honorariumrichtlijnen, een onderdeel van de landelijke Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector. Deze richtlijnen worden veelal ondersteund door zowel opdracht-/werkgevers en (zelfstandig) werkenden in deze sectoren. Ze variëren echter sterk tussen en zelfs ook binnen culturele en creatieve sectoren, zo geven diverse belanghebbenden in deze sectoren aan. De eerste verkenning die HTH Research voor het Fonds heeft gedaan wil aangeven wanneer deze richtlijnen succesvol tot stand zijn gekomen, wat de verschillen tussen sectoren zijn, of de inzet van de richtlijnen gemonitord wordt en of er op basis hiervan al eerste effecten zichtbaar zijn.  Het verslag van onze eerste verkenning is te lezen op www.arbeidsmarktagenda.cc.

Pop, wat levert het op? Onderzoek naar de inkomsten van popmusici in Nederland

Wat is de inkomenssituatie van musici? In hoeverre zijn musici tevreden over hun inkomenssituatie? Waarmee verdienen ze hun geld als musicus? Waar treden ze op? Welk deel van de omzet per optreden komt ten goede aan de musici zelf en hoeveel gaat er naar andere partijen?Wat is de gage per optreden? Variëren de hoogte en samenstelling van het totale jaarinkomen van musici en hun inkomsten uit muziek met de podia waar ze vooral optreden? Wat zijn de opvattingen van musici over hun beroep en hun inkomenssituatie?

Deze (en andere) vragen zijn beantwoord in een onderzoek onder een dwarsdoorsnede van musici die in Nederland beroepsmatig met hun vak bezig (willen) zijn en die hoofdzakelijk of uitsluitend popmuziek of rock (in ruime zin) maken. Klik hier voor de onderzoeksresultaten.

Zijn we in beeld? De beroepspraktijk en sociaal-economische positie van film- en televisieregisseurs in Nederland

Onderzoek onder de brede, divers samengestelde populatie van film- en televisieregisseurs in opdracht van de Dutch Directors Guild (DDG), de beroepsvereniging van Nederlandse film- en televisieregisseurs. Het onderzoek corrigeert de eenzijdige beeldvorming over het regisseursberoep met feiten, cijfers, percentages en gemiddelden. Het werpt licht op de beroepspraktijk van de hele regisseurspopulatie en toont hun wie ze zijn, wat ze doen, waar ze van leven, en wat ze denken.