Popmusici

Pop, wat levert het op? Onderzoek naar de inkomsten van popmusici in Nederland

Wat is de inkomenssituatie van musici? In hoeverre zijn musici tevreden over hun inkomenssituatie? Waarmee verdienen ze hun geld als musicus? Waar treden ze op? Welk deel van de omzet per optreden komt ten goede aan de musici zelf en hoeveel gaat er naar andere partijen?Wat is de gage per optreden? Variëren de hoogte en samenstelling van het totale jaarinkomen van musici en hun inkomsten uit muziek met de podia waar ze vooral optreden? Wat zijn de opvattingen van musici over hun beroep en hun inkomenssituatie?

Deze (en andere) vragen zijn beantwoord in een onderzoek onder een dwarsdoorsnede van musici die in Nederland beroepsmatig met hun vak bezig (willen) zijn en die hoofdzakelijk of uitsluitend popmuziek of rock (in ruime zin) maken. Klik hier voor de onderzoeksresultaten.