Regisseurs

Werk en inkomen van hoofdmakers in de audiovisuele sector

Voor PAM, Portal Audiovisueel Makers, heeft HTH een onderzoek gedaan naar de directe en indirecte inkomsten (zoals auteursrechten) van hoofdmakers in de audiovisuele sector. Deze hoofdmakers zijn, volgens de medio 2015 vernieuwde Wet Auteurscontractenrecht, scenaristen, regisseurs en hoofdrolspelers. In een eerste golf van dit onderzoek (tweede golf is voorzien voor najaar 2019) is (via diverse methoden van onderzoek) gekeken naar de manier waarop deze makers aan hun inkomsten komen, via welke werkzaamheden, de wijze waarop zij hieraan komen (onderhandelen) en uiteindelijk ook naar de rol die auteursrechten spelen in de inkomenssamenstelling. Een deel van het in de lente van 2018 verschenen eindrapport (onder embargo) omvat een herhaling van de ACT monitor uit 2015. (zie onder Acteurs).

Zijn we in beeld? De beroepspraktijk en sociaal-economische positie van film- en televisieregisseurs in Nederland

Onderzoek onder de brede, divers samengestelde populatie van film- en televisieregisseurs in opdracht van de Dutch Directors Guild (DDG), de beroepsvereniging van Nederlandse film- en televisieregisseurs. Het onderzoek corrigeert de eenzijdige beeldvorming over het regisseursberoep met feiten, cijfers, percentages en gemiddelden. Het werpt licht op de beroepspraktijk van de hele regisseurspopulatie en toont hun wie ze zijn, wat ze doen, waar ze van leven, en wat ze denken.