PUBLICATIES

BEELDEND KUNSTENAARS

Vinken, H. (2018). Beeldend kunstenaars in Nederland. Cijfers over werk en inkomen. In BKNL, Een collectieve selfie 3: Nog beter zicht op Beeldende Kunst (pp. 27-49). Amsterdam: BKNL [Download]

Vinken, H. & H. Mariën (2017). Werkbijdragen, opdrachten en presentaties van beeldend kunstenaars. Cijfers uit BK-Data, 2001-2016. Tilburg: HTH Research (21 pp.)

Vinken, H. (2016). Beeldend kunstenaars in Nederland. Cijfers over werk en inkomen. In BKNL, Een collectieve selfie. Beter zicht op beeldende kunst (pp. 19-49). Amsterdam: BKNL. [Download]

Vinken, H. (2015). Beeldende kunst uit Nederland minder zichtbaar. Boekman 105 ‘Culturele koersen’, 27, 42-44.

IJdens, T., de Laat-van Amelsfoort, D., Quanjel M. (2010) Evaluatie van de Wet werk en inkomen kunstenaars (Wwik) Onderzoeksrapport. Tilburg: IVA beleidsonderzoek en advies.

IJdens, T. & Mariën, H. (2009). Statistiek van landelijke subsidieregelingen voor beeldende kunst 2003-2007. Subsidies voor kunstenaars, gesubsidieerde aankopen en gesubsidieerde opdrachten. Tilburg: IVA Beleidsonderzoek en Advies

IJdens, T. (2008). Nulmeting voor de evaluatie van de Wet werk en inkomen kunstenaars (Wwik). Tilburg: IVA beleidsonderzoek en advies.

IJdens, T. & Mariën, H. (2008). Statistiek van landelijke subsidieregelingen voor beeldende kunst 2002-2006. Subsidies voor kunstenaars, gesubsidieerde aankopen en gesubsidieerde opdrachten. Tilburg: IVA Beleidsonderzoek en Advies

IJdens, T. & Mariën, H. (2007). Statistiek van landelijke subsidieregelingen voor beeldende kunst 2001-2005. Subsidies voor kunstenaars, gesubsidieerde aankopen en gesubsidieerde opdrachten. Tilburg: IVA Beleidsonderzoek en Advies

IJdens, T., de Nooy, W. & Vloet,A. (2007). Het landelijke subsidiestelsel voor beeldende kunst, 1984-2005: bereik, structuur en doorstroming. Tilburg: IVA.

IJdens, T. & Mariën, H. (2006). Statistiek van landelijke subsidieregelingen voor beeldende kunst 2000-2004. Subsidies voor kunstenaars, gesubsidieerde aankopen en gesubsidieerde opdrachten. Tilburg: IVA Beleidsonderzoek en Advies

IJdens, T., Mariën, H. & Vloet, A. (2005). Statistiek van landelijke subsidieregelingen voor beeldende kunst 1999-2003. Subsidies voor kunstenaars, gesubsidieerde aankopen en gesubsidieerde opdrachten. Tilburg: IVA Beleidsonderzoek en Advies

van der Aalst, M., IJdens, T. (2002). De evaluatie van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars (WIK). Den Haag: Ministerie van SZW.

Senders, H., H. Vinken & M. Wiekeraad (1999). Opbrengsten van startstipendia. Eindrapport. Tilburg: IVA (100 pp.; ISBN 90-6835-351-9).

Vinken, H. & M. Wiekeraad (1999). Beeldende kunstbeleid OCenW. Subsidies, opdrachten en aankopen in twee kunstenplanperioden. Zoetermeer: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (53 pp.; OcenW-publicatiereeks Beeldende Kunst).

Vinken, H. (1998). Beeldende kunstbeleid OCenW. Subsidies, opdrachten en aankopen 1988-1995. Zoetermeer: Ministerie van OCenW.

Vinken, H. & van Dun, L. (1997). Opdrachten en aankopen. Kunstenaars bij lagere overheden, Kunst en Bedrijf en rijksoverheid. Zoetermeer: Ministerie van OCenW.

Vinken, H. & L. van Dun (1995). Beeldende kunstbeleid OCenW. Subsidies, opdrachten en aankopen 1989-1992. Rijswijk: Ministerie van OCenW.

Vinken, H. (1995). Vijf jaar opdrachtonderzoek beeldende kunst. Beleidsonderzoek in discussie I. Boekmancahier, 7, 25, 322-336.

Vinken, H. & van Dun, L. (1994b). Institutionele erkenning van beginnende kunstenaars. Een vergelijking tussen werkplaats- en academiekunstenaars. Rijswijk: Miniserie van OCenW.

 

ACTEURS

Vinken, H., T. IJdens & H. Mariën (2018). ACT Monitor 2017. Onderzoek werk en inkomen acteurs. Amsterdam: ACT acteursbelangen. (18 pp.)

Vinken H., IJdens, T., Mariën, H. (2015). ACT Monitor 2015: Onderzoek werk en inkomen acteurs. Amsterdam: ACT Acteursbelangen.[Download]

IJdens, T., et al (2010). Spelen voor de kost: Werk en in komsten van acteurs in Nederland. Tilburg: IVA Beleidsonderzoek en Advies.[Download]

 

AUDIOVISUELE MAKERS

Vinken, H., T. IJdens & H. Mariën (2018). Effecten van de Wet auteurscontractenrecht 2015. Onderzoek ten behoeve van de tussentijdse evaluatie van effecten van de Wet auteurscontractenrecht op de inkomenspositie van regisseurs, scenarioschrijvers en hoofdrolacteurs. Tilburg: HTH Research. (61 pp.)

 

SCHRIJVERS EN VERTALERS

Mariën, H. (2018) Gebruikersonderzoek binnenland 2016 – 2017 binnenland, Nederlands Letterenfonds Tilburg, IVA Onderwijs, HTH Research. [Download]

Mariën, H. (2018) Gebruikersonderzoek 2016-2017: vertalers uit het Nederlands, Nederlands Letterenfonds Tilburg, IVA Onderwijs, HTH Research. [Download]

Mariën, H. (2018) Users’Survey 2016-2017: international publishers, Nederlands Letterenfonds Tilburg, IVA Onderwijs, HTH Research. [Download]

Mariën, H. (2014) Gebruikersonderzoek buitenland: vertalers van Nederlandse literatuur in andere talen, Nederlands Letterenfonds Tilburg, IVA Onderwijs. [Download]

Mariën, H. (2013) Gebruikersonderzoek 2009 – 2012, Nederlands Letterenfonds Tilburg, IVA Onderwijs. [Download]

 

KUNSTDOCENTEN

Vinken, H. & . IJdens (2015). Hoog opgeleid, laag inkomen. De situatie van buitenschoolse kunstdocenten en artistiek begeleiders. In T. IJdens & J.J. Knol (Red.), Zicht op actieve cultuurparticipatie 2014. Thema’s en trends in praktijk en beleid (pp. 102-109). Utrecht: LKCA, FCP.

Marinelli, C. & H. Vinken (2015). Ondernemende kunstdocenten. Nieuwe initiatieven en collectieven van zelfstandige kunstdocenten. In T. IJdens & J.J. Knol (Red.), Zicht op actieve cultuurparticipatie 2014. Thema’s en trends in praktijk en beleid (pp. 116-123). Utrecht: LKCA, FCP.

 

FREELANCERS EN MEDIA

Vinken, H. (2018). Monitor Freelancers en Media 2017. Tilburg: Pyrrhula Research Consultants. (42 pp.) [Download]

Vinken, H. (2016). Monitor Freelancers en Media 2016. Onderzoek werk en inkomen van freelance journalisten, schrijvers, fotografen en ontwerpers. Tilburg: Pyrrhula Research Consultants. [Download]

Vinken, H. (2015). Monitor Freelancers en Media 2015. Onderzoek werk en inkomen van freelance journalisten, schrijvers, fotografen en ontwerpers. Tilburg: Pyrrhula Research Consultants. [Download]

Vinken, H. & IJdens, T. (2013). Freelance Journalisten, Schrijvers en Fotografen. Tarieven en auteursrechten, onderhandelingen en toekomstverwachtingen. Tilburg: Pyrrhula, Social Research Network [Download]

IJdens, T., van der Werff, H. (2004). ‘Een ongewis bestaan: De beroepspraktijk van schrijvende freelance journalisten in Nederland’. Tilburg: IVA Beleidsonderzoek en Advies.

 

OVERIG

Vinken, H. (2019). Honorariumrichtlijnen. Verslag van de eerste verkenning van agendapunt 3.8 van de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector. Tilburg: HTH Research (19 pp.) [Download]

Vinken, H. & I. Diepstraten (2018). Pilot B5. Culturele infrastructuur – waarom makers blijven. In B. Broers et al. Waarde van cultuur. De staat van de culturele sector in Noord-Brabant (pp. 53-58). Tilburg/Amsterdam: bkkc, het PON, Telos, Boekmanstichting, Pyrrhula Research Consultants

Vinken H. (2017) Startnotitie: Harmonisatie inkomensonderzoek Culturele Sector. Tilburg: HTH Research. [Download]

IJdens T., von der Fuhr S., de Rooi, J. (2009) Pop, wat levert het op? Onderzoek naar de inkomsten van popmusici in Nederland. Tilburg: IVA Beleidsonderzoek en advies. [Download]

IJdens, T., van der Werff, H. & van der Eerden, M. (2003) Zijn we in beeld?; de beroepspraktijk en sociaal-economische positie van film- en televisieregisseurs in Nederland. Tilburg: IVA Beleidsonderzoek en Advies.

Vinken, H. & L. van Dun (1996). Fotografen in Nederland 2. Erkenning en inko­mens­vorming van fotografen via het beelden­de kunstbe­leid van het Rijk. Rijs­wijk: Mi­nis­terie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (37 pp.; OCenW-publicatiereeks Beeldende Kunst).

Vinken, H. (1995). Fotografen in het rijkscircuit. Lezing studie­dag beroeps­vereniging voor fotografen GKf, Nederlands Fotoinstituut, Rotter­dam.