Schots en scheef. De culturele arbeidsmarkt als ongestructureerde spotmarkt

Iets meer dan 21 jaar geleden, eind 1999, verscheen Schots en scheef, het proefschrift van medeoprichter en partner van HTH Research, Teunis IJdens. Schots en scheef gaat over de arbeidsrelaties en arbeidsorganisaties in de kunstwereld en culturele industrie, het centrale thema van HTH Research.[1] Tijd voor een korte terugblik op de belangrijkste conclusies die ook, […]

Lees meer

Onderzoek arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden in de archeologie

Archeologen Platform ACCT maakt als onderdeel van het thema ‘Afspraken’ een brede inventarisatie van honorariumrichtlijnen en tariefafspraken onder (freelance) makers in meerdere beroepsgroepen. In navolging op de verkenning naar afspraken onder freelance musici voerde HTH Research i.s.m. Lisa Wolters een onderzoekstraject uit onder archeologen. Dit traject vond plaats in het kader van de evaluatie van […]

Lees meer

Tariefafspraken onder musici

In november 2020 presenteerde onderzoeker Henk Vinken (HTH Research) de resultaten van zijn onderzoek naar honorariumrichtlijnen voor freelance musici. Hij onderzocht de totstandkoming van tariefafspraken in de uitvoeringspraktijk van freelancers in de klassieke muziek en in de popmuziek. Einddoel was te komen tot een voorstel voor tariefafspraken. In het eindrapport komt naar voren dat alle partijen […]

Lees meer

Er is nog zoveel te doen. Kunstenaars en het levensloopperspectief

Oude Meesters Kunsthistoricus Leo Delfgaauw schreef in 2017 het Mondriaanfondsessay ‘Oude Meesters’, over beeldend kunstenaars en ouder worden. Het essay valt samen met het verschijnen van zijn proefschrift ‘Elke stap is een volgende’, over leren in de gevorderde beroepspraktijk van beeldend kunstenaars. Oudere kunstenaars, meldt Delfgaauw in het voorwoord, zijn bezig diepgang te geven aan […]

Lees meer

Creativiteit in acht dagen. De ‘creatieve arbeider’ in een platte wereld (deel 1: dag 1-4)

In 2013 verscheen het Mondriaan-Fondsessay ‘Creativiteit en andere fundamentalismen’ van cultuursocioloog Pascal Gielen. Hij legt de ontwikkeling van het begrip creativiteit uit in ‘acht dagen’. Voordat dag één begint, de dag waarin het hedendaagse begrip creativiteit wordt ‘geboren’, laat Gielen zien welke drie boeken zijn betoog bepaald hebben: ‘Eerst als tragedie, dan als klucht’ (2009) […]

Lees meer

Kunstenaarschap in drie akten

In het boek Wat is een kunstenaar? uit 2015 (het origineel is uit 2014 en heet 33 Artists in 3 Acts) verkent de Amerikaanse socioloog en journalist Sarah Thornton het werk en leven van beeldend kunstenaars. Ze doet dat langs drie ‘akten’: politiek, verwantschap en vakmanschap. In Politiek verhoudt een kunstenaar zich tot macht, in […]

Lees meer