Onderzoekers

HENK VINKEN is cultuursocioloog. Hij werkt op het snijvlak van wetenschap, beleid en praktijk. Hij promoveerde in 1997 op een onderzoek naar politieke waardenoriëntaties en jeugdculturen. Hij heeft een groot aantal onderzoeksprojecten gedaan op het gebied van (beeldende)kunst en cultuur, onderwijs en arbeidsmarkt, participatie en vrijwilligerswerk. Hij werkte bij diverse instituten en universiteiten in Nederland, Japan, Duitsland en de VS en is (co-)auteur van meer dan 250 publicaties. Sinds 2005 werkt hij vanuit Pyrrhula Research Consultants B.V.

TEUNIS IJDENS is socioloog. Hij was lange tijd (1984-2009) als onderzoeker verbonden aan de universiteiten van Tilburg en Rotterdam. Hij publiceerde een reeks van rapporten en artikelen over diverse aspecten van kunst- en cultuurbeleid in Nederland en over de arbeidsmarkt in de culturele sector en de beroepspraktijk van kunstenaars en artiesten. In 1999 promoveerde hij op een studie over arbeid en organisatie in de podiumkunsten. Sinds 2009 is hij werkzaam op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie, eerst in dienst van het landelijk expertisecentrum voor cultuureducatie en van 2013 tot 2018 van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).

HANS MARIËN studeerde econometrie en wiskunde. Hij werkt ruim 20 jaar als projectleider, statistisch analist en onderzoeker. Eerder voor IVA Beleidsonderzoek en momenteel vanuit IVAdata als partner in IVA Onderwijs. Hij is/was o.a. betrokken bij onderzoek naar de (W)Wik, de herhaalde statistiek van landelijke subsidieregelingen voor beeldende kunst (BKdata) en onderzoek naar de inkomenspositie van acteurs en (pop)musici. Zijn expertise ligt met name op het gebied van kwantitatieve onderzoeksmethoden, variërend van (hybride) dataverzamelingstrajecten en (statistische) bestandsanalyses tot (grafische) rapportage.