OVER ONS

HTH Research is een samenwerkingsverband van onderzoekers Henk Vinken, Teunis IJdens en Hans Mariën. We richten ons op kennis- en beleidsvraagstukken over werk en inkomen van beroepsbeoefenaars in de culturele en creatieve sector.

Al sinds begin jaren negentig doen wij onderzoek naar werk en inkomen van diverse beroepsgroepen in het culturele en creatieve domein, zoals beeldend kunstenaars, muzikanten, acteurs, dansers, kunstdocenten en artistiek begeleiders, schrijvers en journalisten, fotografen en grafisch ontwerpers. In eerste instantie in een onderzoeksperiode bij IVA Beleidsonderzoek (Tilburg University). Later als zelfstandigen bij onderzoeksbureaus Pyrrhula Research Consultants (Vinken) en bij IVA Onderwijs | IVAdata (Mariën) en als senior-onderzoeker in het culturele domein (IJdens). Sinds 2016 werken we samen onder de vlag van HTH Research.

In deze coöperatie bundelen wij juist nu onze expertise om antwoorden te hebben op actuele vragen over de financiële positie van kunstenaars en andere beroepsbeoefenaars in de culturele en creatieve sector. We hebben ruime ervaring in het gebruik van kwantitatieve onderzoekstechnieken, statistische analyses, beleidsevaluaties, gevalstudies en andere kwalitatieve onderzoeksmethoden. Ook is er veel ervaring in het zo scherp mogelijk vertalen van onderzoeksresultaten naar de (beleids)praktijk van opdrachtgevers, in de vorm van rapportages, presentaties of workshops.

Wij werken onder andere voor Platform ACCT, Ministerie van OCW, Fonds Podiumkunsten, Mondriaan Fonds, ACT belangenvereniging voor acteurs, LKCA, NVJ en NVF, FLA, DuPho, BNO, LIRA, Pictoright en tal van andere opdrachtgevers. Bij het veldwerk kunnen we bouwen op online dataverzamelingsinstituten zoals CentERdata en DataIM. Meer weten? Neem dan contact met ons op via info@hth-research.nl of met Henk Vinken (06-53426313) of Hans Mariën (06-42557031).