Acteurs

The ACT Corona Monitor

Voor ACT, acteursbelangen hebben we onderzoek gedaan naar de effecten van de Coronacrisis op het werk en inkomen van professionele acteurs (en leden van ACT). Een survey onder  acteurs vond plaats in december 2020. Resultaten zijn verschenen in februari 2021: download

ACT Monitor 2018. Werk en inkomen van hoofdmakers in de audiovisuele sector

Voor ACT, acteursbelangen heeft HTH een herhaling uitgevoerd van de ACT Monitor (zie onder). Deels overlapt het onderzoek met de hierodner genoemde evaluatie van de auteurscontractenrecht (onderzoek voor PAM, waarin ook hoofdrolspelers meegenomen zijn). Het rapport is verschenen in 2018.

Werk en inkomen van hoofdmakers in de audiovisuele sector

Voor PAM, Portal Audiovisueel Makers, heeft HTH in 2017 en in 2019 onderzoek gedaan naar de directe en indirecte inkomsten (zoals auteursrechten) van hoofdmakers in de audiovisuele sector. Deze hoofdmakers zijn, volgens de medio 2015 vernieuwde Wet Auteurscontractenrecht, scenaristen, regisseurs en hoofdrolspelers. In twee golven is gekeken naar de manier waarop deze makers aan hun inkomsten komen, via welke werkzaamheden, de wijze waarop zij hieraan komen (onderhandelen) en uiteindelijk ook naar de rol die auteursrechten spelen in de inkomenssamenstelling. De twee rapporten (uit 2018 en 2020) zijn nog onder embargo.

ACT Monitor 2015. Werk en inkomen van professionele acteurs

ACT, belangenvereniging voor acteurs, gaf opdracht om het IVA-onderzoek van 2009 ‘Spelen voor de kost’, van o.a. Teunis IJdens, in 2015 te herhalen. De studie onderzoekt de beroepspraktijk, werkzaamheden en inkomsten van professionele acteurs, op het (gesubsidieerd) toneel, televisie of filmdoek, met of zonder andere banen binnen of buiten de wereld van het acteren. De herhaling resulteert in trend data over werk en inkomen van de (bij ACT georganiseerde) acteurs. Dit geeft ACT de handvaten om aandacht te vragen voor de positie van professionele acteurs die actief zijn in verschillende domeinen van het acteervak. Op 3 september 2015 zijn de resultaten van de ACT Monitor 2015 gepresenteerd inde Stadsschouwburg Amsterdam. Zie hier voor de belangrijkste bevindingen volgens ACT.