Archeologen

Arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden van archeologen

Met een subsidie van het ministerie van OCW heeft Platform ACCT, Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst, in het najaar van 2020 een onderzoek uitgevoerd in de archeologiesector. Dit onderzoek laat op basis van een verkenning van onderzoeksliteratuur, gesprekken met en een peiling onder archeologen een beeld zien van de inkomenspositie, de (ervaren) knelpunten bij de contractvoorwaarden van archeologen en de mogelijkheid om hierover afspraken te maken. Het onderzoek vond plaats in het kader van de evaluatie van de Erfgoedwet.

Een aanbeveling uit het onderzoek is om de dialoog te starten met kwetsbare groepen archeologen (starters, gedetacheerden, archeologen in tijdelijke dienst) en minder sterk in vakorganisaties georganiseerde archeologen. Ook een discussie over de nadelige effecten van de marktwerking in de archeologie is dringend gewenst. Marktwerking als mechanisme zelf moet daarbij ter discussie staan. Zie het volledige rapport op de website van Platform ACCT

Collectief onderhandelen in de culturele en creatieve sector

De Kunstenbond heeft de behoefte laten onderzoeken naar collectief onderhandelen over tarieven en hieraan verwante aspecten door zzp’ers in de culturele en creatieve sector. Hiervoor zijn groepsgesprekken met zelfstandigwerkende archeologen, kunsteducatiedocenten, filmcrew-leden en fotografen en fotojournalisten gevoerd. Het project is onderdeel van de nationale Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector, een agenda gericht op het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van alle werkenden in deze sectoren.