Beeldend kunstenaars

Een Collectieve Selfie 4

Een nieuwe update van cijfers over werk en inkomen van beeldend kunstenaars in Nederland. Dit keer met een heranalyse van microdata van het CBS over de kenmerken van de eerste en tweede werkkring (inclusief bijbanen) van beeldend kunstenaars. Opnieuw in een rapport voor BKNL samen met een bijdrage van Berenschot. Zie het volledige rapport Een Collectieve Selfie 4.

Update BK Data en update ‘Een collectieve selfie’ 2017

Pyrrhula Research Consultants en IVAdata werken vanaf november 2016 samen om voor het Mondriaanfonds nieuwe gegevens toe te voegen aan BK Data (zie hieronder), vooral gegevens over subsidies, aankopen en opdrachten die o.a. door het Mondriaanfonds worden verstrekt aan individuele beeldend kunstenaars. De gegevens worden gekoppeld aan het BK Data bestand dat tot 2007 actueel is. Nieuw is het verzamelen en koppelen van presentatiegegevens die we ophalen bij NGA, de Nederlandse Galerie Associatie, en De Zaak Nu. Resultaat is een rapportage over de subsidies, aankopen, opdrachten en presentaties 2000-2015. Pyrrhula Research Consultants gebruikt deze update om een actualisatie te maken van ‘Een collectieve selfie’ waarbij ook andere nieuwe cijfers over het werk en inkomen van beeldend kunstenaars worden toegevoegd. Zie publicatie Een Collectieve Selfie 3 op de leestafel van het Mondriaanfonds.

Beeldend kunstenaars in Nederland. Data over werk en inkomen

Verzamelen en analyseren van bestaande onderzoekscijfers over werk en inkomen van beeldend kunstenaars in Nederland voor BKNL, het platform van landelijke beeldende-kunstorganisaties en met (financiële) ondersteuning van het Mondriaanfonds en het Ministerie van OCW. Het project beoogt die vragen over werk en inkomen van beeldend kunstenaars in Nederland in beeld te brengen die door belangrijke vertegenwoordigers in het veld relevant gevonden worden en die al dan niet met bestaand cijfermateriaal beantwoord kunnen worden. Zo ontstaat ook een beeld van de vragen die we (nog) niet kunnen beantwoorden en mogelijk nieuw en/of geactualiseerd onderzoek behoeven. Bij BKNL zijn aangesloten: Platform BK, Museumvereniging, FNV Kiem, Kunsten ’92, BBK, NGA en De Zaak Nu. Het eindrapport uit 2016, ‘Een Collectieve Selfie‘, staat op de site van BKNL.

BK Data: Archiveren van BK Data, de landelijke dataset erkenning beeldend kunstenaars

Het Ministerie van OCW heeft Pyrrhula Research Consultants de opdracht gegeven tot het beschrijven en archiveren van BK Data, de landelijke dataset over de erkenning van beeldend kunstenaars in Nederland. Deze data zijn vooral in de jaren 1990 tot en met mid-2000 verzameld door IVA Beleidsonderzoek (Tilburg University). BK Data bestaat uit verschillende indicatoren die de mate van erkenning van beeldend kunstenaars meten via landelijke op individuele kunstenaars gerichte subsidies, aankopen en opdrachten door rijksoverheidsorganisaties, de grotere musea en de aan de Kunstkoopregeling deelnemende galeries in Nederland. BK Data bevat cijfers over de periode 1949-2007, terugvoerend tot de eerste kunstenaars die aan de BKR deelnamen. BK Data is gearchiveerd bij DANS, Data Archiving and Networked Services, een KNAW-organisatie. In het project is samengewerkt met IVAdata, onderdeel van IVA Onderwijs.