Filmcrew

Collectief onderhandelen in de culturele en creatieve sector

De Kunstenbond heeft de behoefte laten onderzoeken naar collectief onderhandelen over tarieven en hieraan verwante aspecten door zzp’ers in de culturele en creatieve sector. Hiervoor zijn groepsgesprekken met zelfstandigwerkende archeologen, kunsteducatiedocenten, filmcrew-leden en fotografen en fotojournalisten gevoerd. Het project is onderdeel van de nationale Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector, een agenda gericht op het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van alle werkenden in deze sectoren.