Freelancers en media

Mediafreelancers Corona Monitor 2020

NVJ en Auteursbond met steun van Lira en Pictoright hebben een onderzoek laten doen naar de effecten van het Coronavirus op mediafreelancers. HTH Research heeft hiervoor de Mediafreelancers Corona Monitor 2020 opgezet, een speciale editie van de Monitor Freelancers en Media (zie onder). 380 Freelance (foto)journalisten, schrijvers en fotografen deden mee. Zie het persbericht op de site van de NVJ waar ook het volledige rapport en een factsheet met kernresultaten is te downloaden.

Collectief onderhandelen in de culturele en creatieve sector

De Kunstenbond heeft de behoefte laten onderzoeken naar collectief onderhandelen over tarieven en hieraan verwante aspecten door zzp’ers in de culturele en creatieve sector. Hiervoor zijn groepsgesprekken met zelfstandigwerkende archeologen, kunsteducatiedocenten, filmcrew-leden en fotografen en fotojournalisten gevoerd. Het project is onderdeel van de nationale Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector, een agenda gericht op het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van alle werkenden in deze sectoren.

Monitor Freelancers en Media 2018

Herhaling van de 2015-monitor: zie hieronder. De tarieven die grote media concern betalen zijn dit jaar gekoppeld aan het aantal uren dat er (aan (foto)opdrachten) gewerkt wordt. Dit jaar was de focus weer teruggebracht tot freelance (foto)journalisten, schrijvers, fotografen en ontwerpers. Betrokken zijn behalve de NVJ en NVF ((foto)journalisten), Auteursbond (schrijvers), DuPho (fotografen) en de landelijke rechthebbende organisaties Lira (voor geschreven materiaal) en Pictoright (voor beeldmateriaal).

Monitor Freelancers en Media 2017

Herhaling van de 2015-monitor: zie hieronder. Een nieuw onderwerp is het meten van tarieven die grote media concern, zoals o.a. De Persgroep en Telegraaf Media Groep, betalen aan freelance (foto)journalisten, schrijvers, fotografen en ontwerpers. Betrokken zijn behalve de NVJ en NVF ((foto)journalisten), Auteursbond (v/h FLA, schrijvers), DuPho (fotografen), BNO (illustrators en ontwerpers), en de landelijke rechthebbende organisaties Lira (voor geschreven materiaal) en Pictoright (voor beeldmateriaal). De rapportage is hier te downloaden.

Monitor Freelancers en Media 2016

Herhaling van de 2015-monitor: zie hieronder. Een nieuw onderwerp is het meten van tarieven die grote media concern, zoals o.a. De Persgroep en Telegraaf Media Groep, betalen aan freelance (foto)journalisten, schrijvers, fotografen en ontwerpers. Betrokken zijn behalve de NVJ en NVF ((foto)journalisten), FLA (schrijvers), DuPho (fotografen), BNO (illustrators en ontwerpers), en delandelijkee rechthebbende organisaties Lira (voor geschreven materiaal) en Pictoright (voor beeldmateriaal). Klik hier voor de onderzoeksresultaten.

Monitor Freelancers en Media 2015

Voor zes landelijke media beroepsorganisaties is een monitor opgezet naar werk en inkomen van (foto)journalisten, schrijvers, fotografen, illustrators, en grafisch ontwerpers, allen werkzaam als freelancer voor mediaorganisaties in Nederland. De monitor is in het najaar van 2015 afgenomen en volgt de 2013-pilot (zie hieronder). De monitor loopt minstens drie achtereenvolgende jaren. Betrokken zijn behalve de NVJ en NVF ((foto)journalisten), FLA (schrijvers), DuPho (fotografen) en de landelijke rechthebbende organisaties Lira (voor geschreven materiaal) en Pictoright (voor beeldmateriaal). Nieuw in deze editie is betrokkenheid van BNO, de beroepsorganisatie voor ontwerpers. De monitor schets nu ook een beeld van het werk en inkomen van illustrators en grafisch ontwerpers die freelance voor mediabedrijven werken.  Zie hier voor het onderzoeksrapport.

Tarieven van freelance journalisten, schrijvers en fotografen

De NVJ, de Nederlandse Vereniging van Journalisten, heeft opdracht gegeven voor een landelijke studie naar trends in tarieven voor freelance journalisten, schrijvers, en fotografen. Inzicht in deze trends is behulpzaam bij het onderhandelen over gewenste tariefstelling. In deze studie gaan we ook in op auteursrechten, onderhandelingen met media en verwachtingen van journalisten, schrijvers en fotografen over de toekomstige ontwikkelingen in hun tarieven en beroepsstatus. Het onderzoek bouwt voort op het IVA-onderzoek uit 2003, zie de publicatie ‘Een Ongewis Bestaan’ van o.a. Teunis IJdens. Behalve de NVJ, zijn ook FLA, Freelance Associatie, FF, Fotografen Federatie, betrokken. Eindresultaat is 28 november 2013 gepresenteerd in het perscentrum Nieuwspoort, ‘s-Gravenhage. Zie hier de eindrapportage.