Kunstdocenten

Collectief onderhandelen in de culturele en creatieve sector

De Kunstenbond heeft de behoefte laten onderzoeken naar collectief onderhandelen over tarieven en hieraan verwante aspecten door zzp’ers in de culturele en creatieve sector. Hiervoor zijn groepsgesprekken met zelfstandigwerkende archeologen, kunsteducatiedocenten, filmcrew-leden en fotografen en fotojournalisten gevoerd. Het project is onderdeel van de nationale Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector, een agenda gericht op het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van alle werkenden in deze sectoren.

Monitor Kunstdocenten en Artistiek Begeleiders

Samen met Teunis IJdens heeft Henk Vinken voor het LKCA, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, een serie monitors opgezet, waaronder één onder kunstdocenten en artistiek begeleiders (dirigenten, koorleiders, choreografen, etc.). Het werk bestond uit het ontwerpen van een goede vragenlijst, begeleiden van het dataverzamelingsproces (veldwerk cond plaats in het voorjaar van 2014), het analyseren van de data met geavanceerde onderzoeksmethoden, en het schrijven van diverse publicaties over de resultaten (zie publicaties). De monitor onder kunstdocenten en artistiek begeleiders, MDAB of Monitor Docenten en Artistiek Begeleiders, focust op de veranderingen in het werk van docenten en begeleiders die meer en meer moeten opereren als cultureel ondernemers. Bij de monitor is een samenwerkingsverband opgezet met Cultuurconnectie, de werkgeversorganisatie op onder andere het gebied van cultuureducatie, FNV Kiem, de werknemersorganisatie in de creatieve sector en met Adecco Kunsteducatie, de uitzendorganisatie in cultuureducatie.