Overig

Arbeidsmarktpositie van zzp’ers in de culturele en creatieve sector

Een verkenning van wat we cijfermatig wel en wat we (nog) niet weten over zzp’ers in de culturele en creatieve sector. In opdracht van Boekmanstichting en begeleid door Platform ACCT, Ministerie van OCenW, De Creatieve Coalitie, Kunstenbond en Boekmanstichting. Resultaat is ene onderzoeksagenda voor deze partijen. Download de verkenning hier (site van de Boekmanstichting)

Podia en hun programmeringspraktijk

Programmeren is een verhaal vertellen. Podia zoeken continu de balans tussen het aanbod dat ze willen laten zien, de verdienmogelijkheden en financiële risico’s, en het publiek in hun omgeving. Dat beeld ontstaat uit een onderzoek door HTH Research naar de programmeringspraktijk van schouwburgen en concertzalen in Nederland. De onderzoekers bevroegen podia verspreid door het land over hun programma, de financiering daarvan en het publieksbereik. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Fonds Podiumkunsten. Het onderzoeksrapport is hier te downloaden (linkt door naar website van het Fonds Podiumkunsten).

Collectief onderhandelen in de culturele en creatieve sector

De Kunstenbond heeft de behoefte laten onderzoeken naar collectief onderhandelen over tarieven en hieraan verwante aspecten door zzp’ers in de culturele en creatieve sector. Hiervoor zijn groepsgesprekken met zelfstandigwerkende archeologen, kunsteducatiedocenten, filmcrew-leden en fotografen en fotojournalisten gevoerd. Het project is onderdeel van de nationale Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector, een agenda gericht op het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van alle werkenden in deze sectoren. Download het rapport hier.

Honorariumrichtlijnen. Wanneer werken ze?

Fonds Podiumkunsten is de ‘aanjager’ van het agendapunt Inzet Honorariumrichtlijnen, een onderdeel van de landelijke Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector. Deze richtlijnen worden veelal ondersteund door zowel opdracht-/werkgevers en (zelfstandig) werkenden in deze sectoren. Ze variëren echter sterk tussen en zelfs ook binnen culturele en creatieve sectoren, zo geven diverse belanghebbenden in deze sectoren aan. De eerste verkenning die HTH Research voor het Fonds heeft gedaan wil aangeven wanneer deze richtlijnen succesvol tot stand zijn gekomen, wat de verschillen tussen sectoren zijn, of de inzet van de richtlijnen gemonitord wordt en of er op basis hiervan al eerste effecten zichtbaar zijn.  Het verslag van onze eerste verkenning is te lezen op www.arbeidsmarktagenda.cc.

Handreiking en startnotitie harmonisatie inkomensonderzoek culturele sector

Het Ministerie van OCW heeft de opdracht gegeven om uit literatuur en via collega-onderzoekers en het werkveld inzicht te krijgen over operationaliseringen van kwantitatief onderzoek naar financiële verdiensten en voorzieningen van kunstenaars in Nederland. Eerst is een startnotitie geschreven, die in groepsverband bij de Boekmanstichting is besproken met onderzoekers en opdrachtgevers (zoals de cultuurfondsen) en op basis hiervan is een handreiking uitgebracht over hoe onderzoek naar inkomensvorming te doen en met welke vragen (en antwoordcategorieën) dat het best te doen. De handreiking is hier te downloaden (linkt door naar de Boekmanstichting).