Musici

Tariefafspraken voor freelance musici

In november 2020 presenteerde onderzoeker Henk Vinken (HTH Research) de resultaten van zijn onderzoek naar honorariumrichtlijnen voor freelance musici. Hij onderzocht de totstandkoming van tariefafspraken in de uitvoeringspraktijk van freelancers in de klassieke muziek en in de popmuziek. Einddoel was te komen tot een voorstel voor tariefafspraken.

In het eindrapport komt naar voren dat alle partijen in de klassieke en de popmuziek eerlijker tarieven willen, dat wil zeggen hogere gages dan er nu betaald worden. Cao’s zijn een referentiepunt voor beide partijen (waarbij pop naar klassiek kijkt), maar er wordt breed gepleit voor ‘een simpele afspraak over een eerlijk tarief’ zodat je gewoon weet ‘wat je per uur kan vragen’. Beide groepen musici willen met tariefafspraken richting podia kunnen communiceren wat een optreden kost. ‘Dan kan je zeggen dat als je als zaal een project wil hebben dat zoveel kost en je niet hoeft te beknibbelen op musici.’

Pop, wat levert het op? Onderzoek naar de inkomsten van popmusici in Nederland

Wat is de inkomenssituatie van musici? In hoeverre zijn musici tevreden over hun inkomenssituatie? Waarmee verdienen ze hun geld als musicus? Waar treden ze op? Welk deel van de omzet per optreden komt ten goede aan de musici zelf en hoeveel gaat er naar andere partijen? Wat is de gage per optreden? Variëren de hoogte en samenstelling van het totale jaarinkomen van musici en hun inkomsten uit muziek met de podia waar ze vooral optreden? Wat zijn de opvattingen van musici over hun beroep en hun inkomenssituatie?

Deze (en andere) vragen zijn beantwoord in een onderzoek onder een dwarsdoorsnede van musici die in Nederland beroepsmatig met hun vak bezig (willen) zijn en die hoofdzakelijk of uitsluitend popmuziek of rock (in ruime zin) maken. Klik hier voor de onderzoeksresultaten.