Regisseurs

Werk en inkomen van hoofdmakers in de audiovisuele sector

Voor PAM, Portal Audiovisueel Makers, heeft HTH in 2017 en in 2019 onderzoek gedaan naar de directe en indirecte inkomsten (zoals auteursrechten) van hoofdmakers in de audiovisuele sector. Deze hoofdmakers zijn, volgens de medio 2015 vernieuwde Wet Auteurscontractenrecht, scenaristen, regisseurs en hoofdrolspelers. In twee golven is gekeken naar de manier waarop deze makers aan hun inkomsten komen, via welke werkzaamheden, de wijze waarop zij hieraan komen (onderhandelen) en uiteindelijk ook naar de rol die auteursrechten spelen in de inkomenssamenstelling. De twee rapporten (uit 2018 en 2020) zijn nog vertrouwelijk.

Zijn we in beeld? De beroepspraktijk en sociaal-economische positie van film- en televisieregisseurs in Nederland

Onderzoek onder de brede, divers samengestelde populatie van film- en televisieregisseurs in opdracht van de Dutch Directors Guild (DDG), de beroepsvereniging van Nederlandse film- en televisieregisseurs. Het onderzoek corrigeert de eenzijdige beeldvorming over het regisseursberoep met feiten, cijfers, percentages en gemiddelden. Het werpt licht op de beroepspraktijk van de hele regisseurspopulatie en toont hun wie ze zijn, wat ze doen, waar ze van leven, en wat ze denken.