Scenaristen

Werk en inkomen van hoofdmakers in de audiovisuele sector

Voor PAM, Portal Audiovisueel Makers, heeft HTH in 2017 en in 2019 onderzoek gedaan naar de directe en indirecte inkomsten (zoals auteursrechten) van hoofdmakers in de audiovisuele sector. Deze hoofdmakers zijn, volgens de medio 2015 vernieuwde Wet Auteurscontractenrecht, scenaristen, regisseurs en hoofdrolspelers. In twee golven is gekeken naar de manier waarop deze makers aan hun inkomsten komen, via welke werkzaamheden, de wijze waarop zij hieraan komen (onderhandelen) en uiteindelijk ook naar de rol die auteursrechten spelen in de inkomenssamenstelling. De twee rapporten (uit 2018 en 2020) zijn nog vertrouwelijk.