Schrijvers en vertalers

Gebruikersonderzoek Nederlands Letterenfonds 2016-2017

Begin 2018 heeft onderzoeksbureau IVA Onderwijs in opdracht van het Nederlands Letterenfonds een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van gebruikers van het fonds. Het onderzoek richtte zich primair op de periode 2016-2017 en bestond uit drie enquêtes onder verschillende doelgroepen: schrijvers, vertalers, literaire festivals, tijdschriften en uitgeverijen in Nederland. Buitenlandse uitgevers van Nederlandse literatuur in vertaling. En de ‘geaccrediteerde’ vertalers van Nederlandse literatuur.

Onderzocht werd de mate van bekendheid met en tevredenheid over de communicatie, de verschillende subsidieregelingen en de programma’s en activiteiten van het fonds. Ook is onderzocht hoe de gebruikers het belang van subsidieregelingen en programma’s waarderen, en hoe men de rol van het Letterenfonds ziet binnen het (internationale) literair bedrijf.

[Download onderzoek schrijvers en vertalers in Nederland]
[Download onderzoek vertalers uit het Nederlands]
[Download onderzoek international publishers]

Gebruikersonderzoek Nederlands Letterenfonds 2009-2012

Begin 2013 heeft onderzoeksbureau IVA Onderwijs in opdracht van het Nederlands Letterenfonds een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van gebruikers van het Nederlands Letterenfonds. De enquête richtte zich op de ‘gebruikers’ binnenland: schrijvers en literair vertalers in het Nederlands, de Nederlandse uitgevers en de adviseurs betrokken bij de ‘binnenlandse’ subsidieregelingen.
In aanvulling hierop is mei 2014 een enquête uitgegaan naar de buitenlandse uitgevers (Engelstalig) en naar de goedgekeurde vertalers van Nederlandse literatuur in andere talen. De uitvoering lag wederom bij het onafhankelijke onderzoeksbureau IVA Onderwijs. De uitkomsten van dit onderzoek onder buitenlandse uitgevers zijn separaat gepubliceerd.

[Download onderzoek vertalers van Nederlandse literatuur in andere talen]
[Download onderzoek schrijvers en vertalers in Nederland]