Schrijvers, vertalers, letterenorganisators

Fair pay en letterenorganisaties

Tussen eind 2021 en begin 2022 hebben we als HTH Research een studie gedaan naar hoe er binnen VLAM21, een informeel netwerk van inmiddels 15 organisaties voor literaire activiteiten en manifestaties (festivals), om wordt gegaan met ‘fair pay’ van eigen staf (vast personeel, tijdelijke personeel en ingehuurde zelfstandigen) en van artiesten die bij hun activiteiten betrokken zijn. We hebben administratieve data gebruikt van 14 leden van VLAM21 plus 2 niet-leden die dezelfde activiteiten ontwikkelen, klein en groot; hebben diepteinterviews gehouden en een vragenlijst verspreid onder stafleden en artiesten die in 2021 hebben opgetreden bij de activiteiten van deze organisaties. In de lente van 2022 hebben we de resultaten met VLAM21 gedeeld. Het eindrapport is ook beschikbaar op de site van VLAM21. VLAM21 praat inmiddels aan een eigen ‘ketentafel’ van Platform ACCT om vervolgstappen op ons onderzoek te realiseren.

Gebruikersonderzoek Nederlands Letterenfonds 2016-2017

Begin 2018 heeft onderzoeksbureau IVA Onderwijs in opdracht van het Nederlands Letterenfonds een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van gebruikers van het fonds. Het onderzoek richtte zich primair op de periode 2016-2017 en bestond uit drie enquêtes onder verschillende doelgroepen: schrijvers, vertalers, literaire festivals, tijdschriften en uitgeverijen in Nederland. Buitenlandse uitgevers van Nederlandse literatuur in vertaling. En de ‘geaccrediteerde’ vertalers van Nederlandse literatuur.

Onderzocht werd de mate van bekendheid met en tevredenheid over de communicatie, de verschillende subsidieregelingen en de programma’s en activiteiten van het fonds. Ook is onderzocht hoe de gebruikers het belang van subsidieregelingen en programma’s waarderen, en hoe men de rol van het Letterenfonds ziet binnen het (internationale) literair bedrijf.

[Download onderzoek schrijvers en vertalers in Nederland]
[Download onderzoek vertalers uit het Nederlands]
[Download onderzoek international publishers]

Gebruikersonderzoek Nederlands Letterenfonds 2009-2012

Begin 2013 heeft onderzoeksbureau IVA Onderwijs in opdracht van het Nederlands Letterenfonds een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van gebruikers van het Nederlands Letterenfonds. De enquête richtte zich op de ‘gebruikers’ binnenland: schrijvers en literair vertalers in het Nederlands, de Nederlandse uitgevers en de adviseurs betrokken bij de ‘binnenlandse’ subsidieregelingen.
In aanvulling hierop is mei 2014 een enquête uitgegaan naar de buitenlandse uitgevers (Engelstalig) en naar de goedgekeurde vertalers van Nederlandse literatuur in andere talen. De uitvoering lag wederom bij het onafhankelijke onderzoeksbureau IVA Onderwijs. De uitkomsten van dit onderzoek onder buitenlandse uitgevers zijn separaat gepubliceerd.

[Download onderzoek vertalers van Nederlandse literatuur in andere talen]
[Download onderzoek schrijvers en vertalers in Nederland]