PUBLICATIES

ACTEURS

Vinken, H. & Mariën, H. (2021). De ACT Corona Monitor 2020. Een onderzoek voor de leden van ACT, acteursbelangen. Tilburg: HTH Research. [Download]

Vinken H., IJdens, T., Mariën, H. (2020). Effecten van de Wet auteurscontractenrecht 2015-2019. Onderzoek ten behoeve van de evaluatie van effecten van de Wet auteurscontractenrecht op de inkomenspositie van regisseurs, scenarioschrijvers en hoofdrolacteurs. Tilburg: HTH Research.

Vinken H., IJdens, T., Mariën, H. (2018). ACT Monitor 2017. Onderzoek werk en inkomen acteurs. Amsterdam: ACT acteursbelangen.

Vinken H., IJdens, T., Mariën, H. (2018). Effecten van de Wet auteurscontractenrecht 2015. Onderzoek ten behoeve van de tussentijdse evaluatie van effecten van de Wet auteurscontractenrecht op de inkomenspositie van regisseurs, scenarioschrijvers en hoofdrolacteurs. Tilburg: HTH Research.

Vinken H., IJdens, T., Mariën, H. (2015). ACT Monitor 2015: Onderzoek werk en inkomen acteurs. Amsterdam: ACT Acteursbelangen.

IJdens, T., et al (2010). Spelen voor de kost: Werk en in komsten van acteurs in Nederland. Tilburg: IVA Beleidsonderzoek en Advies.

 

ARCHEOLOGEN

Vinken H & Wolters, L. (2020). Archeologen, arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden in Nederland. Een onderzoek voor het Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst. Tilburg: HTH Research. [Download]

 

AUDIOVISUELE MAKERS

Vinken H., IJdens, T., Mariën, H. (2020). Effecten van de Wet auteurscontractenrecht 2015-2019. Onderzoek ten behoeve van de evaluatie van effecten van de Wet auteurscontractenrecht op de inkomenspositie van regisseurs, scenarioschrijvers en hoofdrolacteurs. Tilburg: HTH Research.

Vinken H., IJdens, T., Mariën, H. (2018). Effecten van de Wet auteurscontractenrecht 2015. Onderzoek ten behoeve van de tussentijdse evaluatie van effecten van de Wet auteurscontractenrecht op de inkomenspositie van regisseurs, scenarioschrijvers en hoofdrolacteurs. Tilburg: HTH Research.

 

BEELDEND KUNSTENAARS

Vinken, H. & Mariën, H. (2019). Beeldend kunstenaars in Nederland. Cijfers over werk en inkomen. In BKNL, Een collectieve Selfie 4. Beeldende kunst in cijfers (pp. 29-49). Amsterdam: BKNL. [Download]

Vinken, H. (2018). Beeldend kunstenaars in Nederland. Cijfers over werk en inkomen. In BKNL, Een collectieve selfie 3: Nog beter zicht op Beeldende Kunst (pp. 27-49). Amsterdam: BKNL. [Download]

Vinken, H. & Mariën H. (2017). Werkbijdragen, opdrachten en presentaties van beeldend kunstenaars. Cijfers uit BK-Data, 2001-2016. Tilburg: HTH Research.

Vinken, H. (2016). Beeldend kunstenaars in Nederland. Cijfers over werk en inkomen. In BKNL, Een collectieve selfie. Beter zicht op beeldende kunst (pp. 19-49). Amsterdam: BKNL. [Download]

Vinken, H. (2015). Beeldende kunst uit Nederland minder zichtbaar. Boekman 105 ‘Culturele koersen’, 27, 42-44.

IJdens, T., de Laat-van Amelsfoort, D., Quanjel M. (2010) Evaluatie van de Wet werk en inkomen kunstenaars (Wwik) Onderzoeksrapport. Tilburg: IVA Beleidsonderzoek en Advies.

IJdens, T. & Mariën, H. (2009). Statistiek van landelijke subsidieregelingen voor beeldende kunst 2003-2007. Subsidies voor kunstenaars, gesubsidieerde aankopen en gesubsidieerde opdrachten. Tilburg: IVA Beleidsonderzoek en Advies.

IJdens, T. (2008). Nulmeting voor de evaluatie van de Wet werk en inkomen kunstenaars (Wwik). Tilburg: IVA Beleidsonderzoek en Advies.

IJdens, T. & Mariën, H. (2008). Statistiek van landelijke subsidieregelingen voor beeldende kunst 2002-2006. Subsidies voor kunstenaars, gesubsidieerde aankopen en gesubsidieerde opdrachten. Tilburg: IVA Beleidsonderzoek en Advies.

IJdens, T. & Mariën, H. (2007). Statistiek van landelijke subsidieregelingen voor beeldende kunst 2001-2005. Subsidies voor kunstenaars, gesubsidieerde aankopen en gesubsidieerde opdrachten. Tilburg: IVA Beleidsonderzoek en Advies.

IJdens, T., de Nooy, W. & Vloet, A. (2007). Het landelijke subsidiestelsel voor beeldende kunst, 1984-2005: bereik, structuur en doorstroming. Tilburg: IVA.

IJdens, T. & Mariën, H. (2006). Statistiek van landelijke subsidieregelingen voor beeldende kunst 2000-2004. Subsidies voor kunstenaars, gesubsidieerde aankopen en gesubsidieerde opdrachten. Tilburg: IVA Beleidsonderzoek en Advies.

IJdens, T., Mariën, H. & Vloet, A. (2005). Statistiek van landelijke subsidieregelingen voor beeldende kunst 1999-2003. Subsidies voor kunstenaars, gesubsidieerde aankopen en gesubsidieerde opdrachten. Tilburg: IVA Beleidsonderzoek en Advies.

van der Aalst, M., IJdens, T. (2002). De evaluatie van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars (WIK). Den Haag: Ministerie van SZW.

Senders, H., H. Vinken & M. Wiekeraad (1999). Opbrengsten van startstipendia. Eindrapport. Tilburg: IVA.

Vinken, H. & Wiekeraad, M. (1999). Beeldende kunstbeleid OCenW. Subsidies, opdrachten en aankopen in twee kunstenplanperioden. Zoetermeer: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Vinken, H. (1998). Beeldende kunstbeleid OCenW. Subsidies, opdrachten en aankopen 1988-1995. Zoetermeer: Ministerie van OCenW.

Vinken, H. & van Dun, L. (1997). Opdrachten en aankopen. Kunstenaars bij lagere overheden, Kunst en Bedrijf en rijksoverheid. Zoetermeer: Ministerie van OCenW.

Vinken, H. & van Dun, L. (1995). Beeldende kunstbeleid OCenW. Subsidies, opdrachten en aankopen 1989-1992. Rijswijk: Ministerie van OCenW.

Vinken, H. (1995). Vijf jaar opdrachtonderzoek beeldende kunst. Beleidsonderzoek in discussie I. Boekmancahier, 7, 25, 322-336.

Vinken, H. & van Dun, L. (1994b). Institutionele erkenning van beginnende kunstenaars. Een vergelijking tussen werkplaats- en academiekunstenaars. Rijswijk: Miniserie van OCenW.

 

FREELANCERS EN MEDIA

Vinken, H. & Mariën H. (2021). Mediafreelancers Corona Monitor 2020. Een onderzoek onder (foto)journalisten, schrijvers en fotografen. Tilburg: HTH Research. [Download rapport en factsheet via de site van de NVJ]

Vinken, H. & Mariën H. (2019). Monitor Freelancers en Media 2018. Onderzoek werk en inkomen van freelance journalisten, schrijvers en fotografen. Tilburg: HTH Research. [Download]

Vinken, H. (2018). Monitor Freelancers en Media 2017. Onderzoek werk en inkomen van freelance journalisten, schrijvers, fotografen, illustratoren en ontwerpers.Tilburg: Pyrrhula Research Consultants. [Download]

Vinken, H. (2016). Monitor Freelancers en Media 2016. Onderzoek werk en inkomen van freelance journalisten, schrijvers, fotografen en ontwerpers. Tilburg: Pyrrhula Research Consultants. [Download]

Vinken, H. (2015). Monitor Freelancers en Media 2015. Onderzoek werk en inkomen van freelance journalisten, schrijvers, fotografen en ontwerpers. Tilburg: Pyrrhula Research Consultants. [Download]

Vinken, H. & IJdens, T. (2013). Freelance Journalisten, Schrijvers en Fotografen. Tarieven en auteursrechten, onderhandelingen en toekomstverwachtingen. Tilburg: Pyrrhula, Social Research Network. [Download]

IJdens, T., van der Werff, H. (2004). ‘Een ongewis bestaan: De beroepspraktijk van schrijvende freelance journalisten in Nederland’. Tilburg: IVA Beleidsonderzoek en Advies.

 

KUNSTDOCENTEN

Vinken, H. & IJdens, T. (2015). Hoog opgeleid, laag inkomen. De situatie van buitenschoolse kunstdocenten en artistiek begeleiders. In T. IJdens & J.J. Knol (Red.), Zicht op actieve cultuurparticipatie 2014. Thema’s en trends in praktijk en beleid (pp. 102-109). Utrecht: LKCA, FCP.

Marinelli, C. & Vinken, H. (2015). Ondernemende kunstdocenten. Nieuwe initiatieven en collectieven van zelfstandige kunstdocenten. In T. IJdens & J.J. Knol (Red.), Zicht op actieve cultuurparticipatie 2014. Thema’s en trends in praktijk en beleid (pp. 116-123). Utrecht: LKCA, FCP.

 

MUSICI

Vinken, H. m.m.v. C. Cartens, D. Schoon, S. Koeijvoets & C. Muyres (2020). Tariefafspraken voor freelance musici. Resultaten van een onderzoekstraject. Tilburg: HTH Research. [Download]

IJdens T., von der Fuhr S., de Rooi, J. (2009) Pop, wat levert het op? Onderzoek naar de inkomsten van popmusici in Nederland.  Tilburg: IVA Beleidsonderzoek en advies. [Download]

 

REGISSEURS

Vinken H., IJdens, T., Mariën, H. (2020). Effecten van de Wet auteurscontractenrecht 2015-2019. Onderzoek ten behoeve van de evaluatie van effecten van de Wet auteurscontractenrecht op de inkomenspositie van regisseurs, scenarioschrijvers en hoofdrolacteurs. Tilburg: HTH Research.

Vinken H., IJdens, T., Mariën, H. (2018). Effecten van de Wet auteurscontractenrecht 2015. Onderzoek ten behoeve van de tussentijdse evaluatie van effecten van de Wet auteurscontractenrecht op de inkomenspositie van regisseurs, scenarioschrijvers en hoofdrolacteurs. Tilburg: HTH Research.

IJdens, T., van der Werff, H. & van der Eerden, M. (2003). Zijn we in beeld?; de beroepspraktijk en sociaal-economische positie van film- en televisieregisseurs in Nederland. Tilburg: IVA Beleidsonderzoek en Advies.

 

SCENARISTEN

Vinken H., IJdens, T., Mariën, H. (2020). Effecten van de Wet auteurscontractenrecht 2015-2019. Onderzoek ten behoeve van de evaluatie van effecten van de Wet auteurscontractenrecht op de inkomenspositie van regisseurs, scenarioschrijvers en hoofdrolacteurs. Tilburg: HTH Research.

Vinken H., IJdens, T., Mariën, H. (2018). Effecten van de Wet auteurscontractenrecht 2015. Onderzoek ten behoeve van de tussentijdse evaluatie van effecten van de Wet auteurscontractenrecht op de inkomenspositie van regisseurs, scenarioschrijvers en hoofdrolacteurs. Tilburg: HTH Research.

 

SCHRIJVERS EN VERTALERS

Mariën, H. (2018) Gebruikersonderzoek binnenland 2016 – 2017 binnenland, Nederlands Letterenfonds Tilburg, IVA Onderwijs, HTH Research. [Download]

Mariën, H. (2018) Gebruikersonderzoek 2016-2017: vertalers uit het Nederlands, Nederlands Letterenfonds Tilburg, IVA Onderwijs, HTH Research. [Download]

Mariën, H. (2018) Users’Survey 2016-2017: international publishers, Nederlands Letterenfonds Tilburg, IVA Onderwijs, HTH Research. [Download]

Mariën, H. (2014) Gebruikersonderzoek buitenland: vertalers van Nederlandse literatuur in andere talen, Nederlands Letterenfonds Tilburg, IVA Onderwijs. [Download]

Mariën, H. (2013) Gebruikersonderzoek 2009 – 2012, Nederlands Letterenfonds Tilburg, IVA Onderwijs. [Download]

 

OVERIG

Vinken, H. & Wolters, L. (2021). Betere arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden in de culturele en creatieve sector. Een voorstel voor vervolgstappen 2021-2014. Tilburg: HTH Research. [Download]

Vinken H., IJdens, T., Mariën, H. (2019). Podia en hun programmeringspraktijk. Onderzoek naar programmering van podia voor podiumkunsten in Nederland. Tilburg: HTH Research. [Download]

Vinken, H. (2019). Tarieven in de culturele en creatieve sector. Ruimte voor collectief onderhandelen. Tilburg: HTH Research [Download]

Vinken, H. (2019). Honorariumrichtlijnen. Verslag van de eerste verkenning van agendapunt 3.8 van de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector. Tilburg: HTH Research. [Download]

Vinken, H. & Diepstraten , I. (2018). Pilot B5. Culturele infrastructuur – waarom makers blijven. In B. Broers et al. Waarde van cultuur. De staat van de culturele sector in Noord-Brabant (pp. 53-58). Tilburg/Amsterdam: bkkc, het PON, Telos, Boekmanstichting, Pyrrhula Research Consultants.

Vinken, H. (2017). Inkomstenonderzoek onder kunstenaars. Een handreiking. Tilburg: HTH Research. [Download]

Vinken, H. (2017). Startnotitie: Harmonisatie inkomensonderzoek Culturele Sector. Tilburg: HTH Research. [Download]

Vinken, H. & van Dun, L. (1996). Fotografen in Nederland 2. Erkenning en inko­mens­vorming van fotografen via het beelden­de kunstbe­leid van het Rijk. Rijs­wijk: Mi­nis­terie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Vinken, H. (1995). Fotografen in het rijkscircuit. Lezing studie­dag beroeps­vereniging voor fotografen GKf, Nederlands Fotoinstituut, Rotter­dam.