Onderzoek arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden in de archeologie

Archeologen Platform ACCT maakt als onderdeel van het thema ‘Afspraken’ een brede inventarisatie van honorariumrichtlijnen en tariefafspraken onder (freelance) makers in meerdere beroepsgroepen. In navolging op de verkenning naar afspraken onder freelance musici voerde HTH Research i.s.m. Lisa Wolters een onderzoekstraject uit onder archeologen. Dit traject vond plaats in het kader van de evaluatie van […]

Lees meer

Tariefafspraken onder musici

In november 2020 presenteerde onderzoeker Henk Vinken (HTH Research) de resultaten van zijn onderzoek naar¬†honorariumrichtlijnen voor freelance musici. Hij onderzocht de totstandkoming van tariefafspraken in de uitvoeringspraktijk van freelancers in de klassieke muziek en in de popmuziek. Einddoel was te komen tot een voorstel voor tariefafspraken. In het eindrapport komt naar voren dat alle partijen […]

Lees meer